Dogging fun – en guide til nybegynderen

Hvis ikke lige du mener at du har hørt termet dogging fun før, så er du en af mange. Dogging fun er et relativt nyt slang term der kommer fra England. Dogging fun dækker i grove træk over akten i at mødes med helt og aldeles fremmed mennesker på offentlige steder (strande, skove, parker) for at have sex. 

Termet dogging fun kommer fra England og blev helt i starten brugt af hundeluftere der hellere ville lege med hinanden end de ville lufte deres hunde – derudover var \’det at lufte hunden\’ også et godt skalkeskjul for din ægtefælle derhjemme. 

En global fetich

I gamle dage var det ikke tilnærmelsesvist lige så nemt at finde en sådan klub – man skulle jo kende en i sit netværk der kunne sende eller guide en videre, og lige med feticher er det ofte en lidt hemmelig ting som man ikke har lyst til at dele med sine venner og familie.

Dogging fun kommer oprindeligt fra England men kan i moderne tid findes i stort set alle lande. Takket været internettet kan folk med lysten til at uforpligtende sex med fremmede udenfor nu mødes på disse forummer.

Og det er faktisk ikke det eneste man kan på disse forummer, der findes både reglementer og tips og tricks til hvordan man ikke bliver taget i akten på disse sider. Derudover er der også Kort over sex udenfor hvor brugere på siden kan \’plotte\’ deres ynglingssteder ind og selv komme med en lille kommentar. 

Er doggin fun overhovedet lovligt?

Dogging fun er lidt en gråzone når det kommer til lovgivningen. Der findes nemlig ingen regler mod det at have sex i det fri, der findes dog et par stykker om både blufærdighedskrænkelse og offentlig ro der i de værste tilfælde kan sende dig bag tremmer i op til fire år – ikke lige det de fleste tænke da de sagde ja til en sjov aften ved stranden. 

For at befærde sig efter loven er der et par regler der er gode at kende, de lyder som følger:

  • Straffelovens § 232: Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.
  • Normalpolitivedtægtens § 5: Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelige adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet eller ved at opfordre til utugt.