Indmeldelsesblanket

Sådan melder du dig ind i AKIO

Hvis du vil være medlem af AKIO, skal du udfylde ovenstående kupon og sende til formand Strit Schødts (sker automatisk) så vil du blive orienteret om foreningens vedtægter og aktiviteter. 

Bemærk du skal være fyldt 18 år, og giver samitidig ret til brug af personlige data, som adresse, telefonnummer og mailadresse.

Medlemskontingentet er: 300,00 kr. pr. år. indbetales på konto: 

Danske Bank 3565-3565546767

HUSK navn på overførslen så kasseren kan se hvem der har betalt....

Nøgle til værkstedet "Banen", udleveres af formanden mod depositum  200,- kr.