DU KAN KONTAKTE AKIOs BESTYRELSE  PÅ NEDENSTÅENDE MAILADRESSER:

Formand Strit Schødts Olsen: stritschodts@hotmail.com

Næstformand Jette Sloth: jette.sloth7@gmail.com 

Kasserer: Alice Dønns: info@aliasfashion.dk

Sekretær Marianne Kjær: mariannekjaer84@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Kim Lunau: k.lunau@mail.dk

  Suppleanter: Frank Sommer og Francisco Zaplana

  Revisor: Lone Hvid    Revisorsuppleant:Anette Kannegaard

Akio formand

FORMAND

Strit Schødts

Mobil:  4071 1306

Mail: stritschodts@hotmail.com

KASSERER

Alice Dønns

Mobil: 6122 2222

Mail: info@aliasfashion.dk

NÆSTFORMAND

Jette Sloth Nielsen

Mobil: 2829 3117

Mail: jette.sloth7@gmail.com

 

 

Akio sekretær

SEKRETÆR

Marianne Kjær

Telefon: 6014 9986

Mail: mariannekjaer84@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM

Kim Lunau

Telefon 2629 1858

Mail: k.lunau@mail.dk